Szkolenia

Zaproszenie na konferencję w Poznaniu pn. „Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej”

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pn. „ Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej”, która odbędzie się dnia 7 listopada 2019 r. (czwartek) w godzinach 10.00 - 14.30 w Sali Posiedzeń II ( parter) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Coraz częściej ekstremalne zjawiska pogodowe mają wpływ na życie i funkcjonowanie wielu gmin i społeczności. Tegoroczna susza, która dotknęła większość gmin województwa wielkopolskiego przyniosła kolejne straty, potwierdzając, iż takie długotrwałe zjawiska pogodowe będą coraz częściej się powtarzać, pogłębiając deficyt wody.
Konferencja, na którą Państwa zapraszamy, ma odpowiedzieć na pytania jak możemy wzmocnić odporność na zmiany klimatu zwiększając potencjał małej retencji i wykorzystując do tego również środowisko przyrodnicze. Pokazanie dobrych praktyk zainspiruje Państwa do wdrażania ich na poziomie lokalnym i regionalnym, tak aby przygotować się w pełni do podejmowania działań adaptacyjnych w dobie zmieniającego się klimatu.
Program konferencji umożliwi na zabranie głosu oraz dyskusję nad ważnymi wyzwaniami dostosowania się do zmian klimatu, które Państwo dostrzegacie na poziomie lokalnym i regionalnym.
Zaproszenie na konferencję kierujemy do przedstawicieli samorządów, organizacji uczelni, instytucji badawczych, podmiotów regionalnych t.j Zarządów Zlewni PGW Wody Polskie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Plan konferencji:
Rejestracja uczestników (godz. 9:45)
Sesja I (godz. 10:00 – 12.10)
 1. Zmiany klimatu w ujęciu globalnym i regionalnym – prof. Zbigniew Kundzewicz, PAN Poznań,
 2. Wykorzystanie małej retencji w adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania skutkom suszy – dr. Ignacy Kardel SGGW Warszawa,
 3. Dobre praktyki retencji na obszarach leśnych – Robert Ciesielski, RDLP Poznań,
 4. Wpływ zmian klimatu na środowisko przyrodnicze, jak wykorzystać potencjał przyrody w łagodzeniu zmian klimatu – dr. Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy Poznań.
Przerwa kawowa (godz. 12.00 – 12:15)
Sesja II (godz. 12:15 – 14:30)
 1. Skutki zmian klimatu w kontekście funkcjonowania wielkopolskich jezior; Krajowy Program Renaturyzacji Wód Powierzchniowych – Artur Grześkowiak, Rada Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
 2. Dobre praktyki odtwarzania zielonej infrastruktury w skali lokalnej – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego,
 3. Niebiesko – zielona infrastruktura na terenach zurbanizowanych – dr. Sylwia Horska- Schwarz ekspert projektu „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”,
 4. Plan przeciwdziałania skutkom suszy – PGW Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Poznań,
 5. Angażowanie społeczności lokalnych w działania łagodzące skutki zmian klimatu – Irena Krukowska-Szopa Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”,
 6. Dyskusja i podsumowanie konferencji.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia udziału do dnia 30 października za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.zielonaakcja.pl oraz www.malaretencja.pl lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.76 86 29 430.
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Pytania dotyczące konferencji oraz projektu można kierować na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanego przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”.

Zaproszenie na konferencję w Opolu pn. „Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej”

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” wspólnie ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pn. „Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej”, która odbędzie się dnia 24 października 2019 r. (czwartek) w godzinach 10.00 -14.15 w Sali Konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

Coraz częściej ekstremalne zjawiska pogodowe mają wpływ na życie i funkcjonowanie wielu gmin i społeczności. Tegoroczna susza, która dotknęła większość gmin województwa opolskiego przyniosła kolejne straty, potwierdzając, iż takie długotrwałe zjawiska pogodowe będą coraz częściej się powtarzać. Konferencja, na którą Państwa zapraszamy, ma odpowiedzieć na pytania jak możemy wzmocnić odporność na zmiany klimatu zwiększając potencjał małej retencji i wykorzystując do tego również środowisko przyrodnicze. Pokazanie dobrych praktyk zainspiruje Państwa do wdrażania ich na poziomie lokalnym i regionalnym, tak aby przygotować się w pełni do podejmowania działań adaptacyjnych w dobie zmieniającego się klimatu.
Program konferencji umożliwi na zabranie głosu oraz dyskusję nad ważnymi wyzwaniami dostosowania się do zmian klimatu, które Państwo dostrzegacie na poziomie lokalnym  i regionalnym.
Zaproszenie na konferencję kierujemy do przedstawicieli samorządów, organizacji uczelni, instytucji badawczych, podmiotów regionalnych t.j Zarządów Zlewni PGW Wody Polskie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Plan konferencji:

Rejestracja uczestników (godz. 9:45)

Sesja I (godz. 10:00 – 11:45)
1. Zmiany klimatu w ujęciu globalnym i regionalnym – dr. Sylwia Horska – Schwarz, ekspert projektu „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacji do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”,
2. Wyzwania zmian klimatu dla gospodarki wodnej i malej retencji w rolnictwie i na obszarach wiejskich – dr. Rafał Wawer, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Puławy,
3. Dobre praktyki retencji nizinnej na obszarach leśnych województwa opolskiego – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Katowice,
4. Wpływ zmian klimatu na środowisko przyrodnicze, jak wykorzystać potencjał przyrody w łagodzeniu zmian klimatu lokalnie – dr. Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy Poznań,

Przerwa kawowa (godz. 11:45 – 12:10)

Sesja II (godz. 12:10 – 14:15)
5. Jak zwiększyć potencjał retencyjny dolin rzecznych na przykładzie Stobrawy; Krajowy Program Renaturyzacji Wód Powierzchniowych – Ilona Biedroń, Multiconsult Polska,
6. Dobre praktyki niebiesko – zielonej infrastruktury na terenach zurbanizowanych – dr. Sylwia Horska –Schwarz,
7. Plan przeciwdziałania skutkom suszy – PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Gliwice,
8. Angażowanie społeczności lokalnych w działania łagodzące skutki zmian klimatu – Irena Krukowska-Szopa, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”,
9. Dyskusja i podsumowanie konferencji.

Prosimy o przesłanie potwierdzenie udziału do dnia 22 października za pomocą formularza rejestracyjnego lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.76 86 294 30.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Pytania dotyczące konferencji oraz projektu można kierować na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konferencja jest realizowana w ramach projektu „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanego przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”. Więcej o projekcie na www.malartencja.pl


Podsumowanie spotkania informacyjnego/seminarium „Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska oraz możliwe pola współpracy w aspekcie zmian klimatu”

Podsumowanie spotkania informacyjnego/seminarium p.n „Uwarunkowania rozwoju Dolnego Śląska oraz możliwe pola współpracy w aspekcie zmian klimatu” , które odbyło się w Instytucie Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu.

Coraz częściej ekstremalne zjawiska pogodowe mają wpływ na życie i funkcjonowanie wielu gmin i społeczności w Polsce i na Dolnym Śląsku. W trakcie seminarium odpowiadano na pytania jakie scenariusze klimatyczne czekają Dolny Śląsk, jak planować działania adaptacyjne w skali regionu i jaką współpracę w tym zakresie mogą podjąć różne podmioty, instytucje, sektory aby lepiej przygotować się na np. na gwałtowne zjawiska pogodowe czy długotrwałe susze i powodzie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele administracji szczebla wojewódzkiego, służb ratowniczych, uczelni, organizacji m.inn: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Zespołu Parków Krajobrazowych, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Izby Rolniczej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Urzędu Miasta we Wrocławiu, Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

W trakcie spotkania zaprezentowano:

 • Zmiany klimatu – scenariusze dla przebiegających zmian na poziomie krajowym i regionalnym – przedstawiciel IMGW – PIB Wrocław,
 • Diagnoza społeczna, gospodarcza i przyrodnicza w kontekście zmian klimatu na Dolnym Śląsku oraz wyzwania w zakresie planowania polityk publicznych na poziomie regionalnym – dr. Maciej Zathey Instytut Rozwoju Terytorialnego,
 • Skutki zmian klimatu dla sektora gospodarka wodna i bioróżnorodność na Dolnym Śląsku – dr.Sylwia Horska – Schwarz, ekspert projektu
 • Dobre praktyki działań adaptacyjnych do zmian klimatu – niebieska i zielona infrastruktura – Andrzej Ruszlewicz, ekspert projektu.
 • Wymiana krótkich informacji na temat działań jakie podejmują uczestnicy w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu w obszarach swojej aktywności.

Dyskusja na temat: identyfikacji głównych problemów związanych ze zmianami klimatu w sektorze gospodarki wodnej, rolnictwa, leśnictwa, bioróżnorodności, funkcjonowania terenów zurbanizowanych i miast oraz w obszarach działania uczestników oraz podsumowanie, czy i w jakim zakresie jest możliwa współpraca podmiotów i sektorów w planowaniu i wdrażaniu działań adaptacyjnych na Dolnym Śląsku.


W załączniku wnioski z dyskusji uczestników

Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności” dofinansowanego ze środków POIŚ oraz NFOŚ i GW realizowanego przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja”.


Seminarium klimatyczne Wrocław - podsumowanie

Do pobrania

Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleniowym w lubuskim pn. "Przyroda łagodzi zmiany klimatu".

Szanowni Państwo,

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w cyklu szkoleniowym pn. "Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”.

Cykl szkoleniowy, ma na celu:
 • podniesienie wiedzy o przebiegających zmianach klimatu oraz wpływie tych zmian na różne aspekty życia i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na kontekst adaptacji i wzmacniania odporności na zmiany klimatu w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej,
 • podniesienie wiedzy o praktycznych aspektach stosowania i wdrażania małej retencji i ochrony bioróżnorodności jako działań adaptacyjnych do zmian klimatu,
 • przygotowanie osób/liderów, którzy w swoich środowiskach będą prowadzili działania edukacyjne i informacyjne i mobilizowały społeczności lokalne do podejmowania działań adaptacyjnych lub wykorzystają przekazaną wiedzę i materiały w działaniach zawodowych.
Szkolenia skierowane są do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, liderów lokalnych, rolników, doradców rolnych, przedstawicieli szkół, uczelni oraz osób zainteresowanych tą tematyką.

Na terenie województwa lubuskiego zaplanowano 2 zjazdy szkoleniowe trwające 2,5 dnia.
I zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 11 – 13 październik 2018 r., na terenie Pojezierza Sławskiego w województwie lubuskim / miejsce zakwaterowania Sława – dokładny adres podamy pod koniec września /.

II zjazd szkoleniowy obędzie się w połowie listopada 2018.
Więcej o projekcie na www.malartencja.pl, www.zielonaakcja.pl.

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 76 86 294 30, 600 276 829. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona.
Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 2 października 2018 r. O wyniku rekrutacji poinformujemy drogą mailową lub telefoniczną.

Zgłoszenie na szkolenie

Do pobrania

Zaproszenie na szkolenie

Do pobrania

Fotorelacja ze szkolenia Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności.

W dniach 28 - 30.06.2018 r. w Otmuchowie (Opolskie) odbyło się II szkolenie "Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności", finansowane z POIiŚ w ramach projektu "Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i bioróżnorodność".

W programie szkolenia zrealizowano następujące zagadnienia:

 • Zielona i niebieska infrastruktura w aspekcie działań adaptacyjnych do zmian klimatu w skali lokalnej i regionalnej, dobre praktyki
 • Planowanie zielonych zadrzewień łagodzących zmiany klimatu
 • Działania adaptacyjne w gminach – zalecenia dla decydentów i społeczności lokalnych
 • Zwiększanie potencjału retencyjnego - planowanie na poziomie gminy i lokalnego środowiska,
 • Źródła finansowania inicjatyw retencyjnych i na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz edukacji ekologicznej,
 • Mobilizowanie społeczności do działań na rzecz lokalnego środowiska
 • Wizyta terenowa – projekty retencyjne realizowane na terenie Obszaru Natura 2000.

Overlay

Overlay

Overlay

Overlay

Overlay

Overlay

Overlay

Fotorelacja ze szkolenia Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności.

W dniach 14 - 16.06.2018 r. w Sierakowie (Wielkopolska) odbyło się II szkolenie "Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności", finansowane z POIiŚ w ramach projektu "Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i bioróżnorodność".

W programie szkolenia zrealizowano następujące zagadnienia:

 • Zielona i niebieska infrastruktura w aspekcie działań adaptacyjnych do zmian klimatu w skali lokalnej i regionalnej, dobre praktyki
 • Planowanie zielonych zadrzewień łagodzących zmiany klimatu
 • Działania adaptacyjne w gminach – zalecenia dla decydentów i społeczności lokalnych
 • Zwiększanie potencjału retencyjnego - planowanie na poziomie gminy i lokalnego środowiska,
 • Źródła finansowania inicjatyw retencyjnych i na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz edukacji ekologicznej,
 • Mobilizowanie społeczności do działań na rzecz lokalnego środowiska
 • Wizyta terenowa –projekty retencyjne realizowane na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego.

Overlay

Overlay

Overlay

Overlay

Overlay

Overlay

Zapraszamy na kolejne szkolenie „Przyroda łagodzi zmiany klimatu” w woj. wielkopolskim

Zapraszamy na szkolenie w województwie wielkopolskim „Przyroda łagodzi zmiany klimatu”, które odbędzie w dniach 14-16 czerwca na terenie Sierakowskiego Parku Krajobrazowego w hotelu "Kama Park".
Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli samorządów , organizacji pozarządowych, liderów lokalnych, rolników, doradców rolnych, przedstawicieli szkół, uczelni oraz osób zainteresowanych tą tematyką.

Szkolenie ma na celu:

 • podniesienie wiedzy o przebiegających zmianach klimatu oraz wpływie tych zmian na różne aspekty życia oraz funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na kontekst adaptacji i wzmacniania odporności na zmiany klimatu w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej,
 • podniesienie wiedzy o praktycznych aspektach stosowania działań adaptacyjnych do zmian klimatu poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i ochrony bioróżnorodności,
 • przygotowanie osób/liderów, którzy w swoich środowiskach będą prowadzili działania edukacyjne i informacyjne i mobilizowali społeczności lokalne do podejmowania działań adaptacyjnych lub wykorzystają przekazaną wiedzę i materiały w działaniach zawodowych.

W programie szkolenia:

 • zielona i niebieska infrastruktura w aspekcie działań adaptacyjnych do zmian klimatu w skali lokalnej i regionalnej, dobre praktyki,
 • planowanie zielonych zadrzewień łagodzących zmiany klimatu,
 • działania adaptacyjne w gminach – zalecenia dla decydentów i społeczności lokalnych,
 • zwiększanie potencjału retencyjnego - planowanie na poziomie gminy i lokalnego środowiska,
 • źródła finansowania inicjatyw retencyjnych i na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz edukacji ekologicznej,
 • mobilizowanie społeczności do działań na rzecz lokalnego środowiska,
 • wizyta terenowa w Sierakowskim Parku Krajobrazowym m.inn: rezerwat Mszar, rezerwat Cegliniec, ścieżka dydaktyczna Jary k.Chalina.

Ze względu na bardzo wypełniony czas szkolenia prosimy o punktualne przybycie w czwartek na godz. 15.00.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o   wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 11 czerwca do dnia 2018 r.

Szkolenie jest bezpłatne, uczestnicy pokrywają jedynie koszt dojazdu. Początek szkolenia godz.15.00 czwartek (14.06), zakończenie godz.14.00 sobota (16.06)

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatu poprzez małą retencję oraz ochronę bioróżnorodności”


Zgłoszenie na szkolenie

Do pobrania

Fotorelacja ze szkolenia Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności.

W dniach 17 - 19 maja 2018 r., na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (woj. Opolskie) odbyło się szkolenie "Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności", finansowane z POIiŚ w ramach projektu "Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i bioróżnorodność".

W programie szkolenia zrealizowano następujące zagadnienia:

 • Działania adaptacyjne w gminach – wykorzystanie małej retencji oraz zachowania bioróżnorodności - zalecenia dla decydentów i społeczności lokalnych – zadrzewianie + korytarze ekologiczne + zwiększanie potencjału retencyjnego planowanie na poziomie gminy i lokalnego środowiska,
 • Dobre praktyki dot. adaptacji do zmian klimatu, przykłady, zielona i niebieska infrastruktura,
 • Planowanie zielonych zadrzewień łagodzących zmiany klimatu
 • Planowanie działań informacyjno – edukacyjnych na poziomie lokalnym,
 • Źródła finansowania inicjatyw retencyjnych i na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz edukacji ekologicznej.
 • Wizyta terenowa – projekty retencyjne realizowane na terenie Stobrawskiego Parku Narodowego.

Overlay

Overlay

Overlay

Overlay

Overlay

Overlay

Fotorelacja ze szkolenia Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności.

W dniach 10 - 12.05.2018 r. w Puszczykowie (otulina Wielkopolskiego Parku Narodowego) odbyło się szkolenie "Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności", finansowane z POIiŚ w ramach projektu "Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i bioróżnorodność".
W programie szkolenia zrealizowano następujące zagadnienia:
 • Działania adaptacyjne w gminach – wykorzystanie małej retencji oraz zachowania bioróżnorodności - zalecenia dla decydentów i społeczności lokalnych – zadrzewianie + korytarze ekologiczne + zwiększanie potencjału retencyjnego planowanie na poziomie gminy i lokalnego środowiska,
 • Dobre praktyki dot. adaptacji do zmian klimatu, przykłady, zielona i niebieska infrastruktura,
 • Planowanie zielonych zadrzewień łagodzących zmiany klimatu
 • Planowanie działań informacyjno – edukacyjnych na poziomie lokalnym,
 • Źródła finansowania inicjatyw retencyjnych i na rzecz ochrony bioróżnorodności oraz edukacji ekologicznej.
 • Wizyta terenowa – projekty retencyjne realizowane na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Overlay

Overlay

Overlay

Overlay

Overlay

Overlay

Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleniowym w opolskim pn. „Przyroda łagodzi zmiany klimatu"

Coraz częściej ekstremalne zjawiska pogodowe mają wpływ na życie i funkcjonowanie wielu gmin i społeczności w Polsce. Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć jakie działania adaptacyjne do zmian klimatu można podejmować w skali lokalnej i regionalnej, jak je planować i skąd wziąć środki finansowe, jak edukować społeczności lokalne o tych kwestiach i wykorzystać naturalny potencjał przyrody w łagodzeniu zmian klimatu – zapraszamy na nasze szkolenie. Więcej informacji poniżej w zaproszeniu.

Szanowni Państwo,
Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w cyklu szkoleniowym pn. „Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”.

Cykl szkoleniowy, ma na celu:
 • podniesienie wiedzy o przebiegających zmianach klimatu oraz wpływie tych zmian na różne aspekty życia i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na kontekst adaptacji i wzmacniania odporności na zmiany klimatu w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej,
 • podniesienie wiedzy o praktycznych aspektach stosowania i wdrażania małej retencji i ochrony bioróżnorodności jako działań adaptacyjnych do zmian klimatu,
 • przygotowanie osób/liderów, którzy w swoich środowiskach będą prowadzili działania edukacyjne i informacyjne i mobilizowały społeczności lokalne do podejmowania działań adaptacyjnych lub wykorzystają przekazaną wiedzę i materiały w działaniach zawodowych.
Szkolenia skierowane są do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, liderów lokalnych, rolników, doradców rolnych, przedstawicieli szkół, uczelni oraz osób zainteresowanych tą tematyką. Na terenie województwa opolskiego zaplanowano 2 zjazdy szkoleniowe trwające 2,5 dnia.

I zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 17 - 19 maja 2018 r., na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
II zjazd szkoleniowy obędzie się pod koniec czerwca lub na początku września.

Więcej o projekcie na www.malartencja.pl, www.zielonaakcja.pl. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 76 86 294 30, 600 276 829. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 11 maja 2018 r. O wyniku rekrutacji poinformujemy drogą mailową lub telefoniczną.

Zgłoszenie na szkolenie

Do pobrania

Zaproszenie na cykl szkoleniowy opolskie

Do pobrania

Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleniowym w Wielkopolsce pn. „Przyroda łagodzi zmiany klimatu"

Szanowni Państwo,

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w cyklu szkoleniowym pn. „Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”.
Cykl szkoleniowy, ma na celu:
 • podniesienie wiedzy o przebiegających zmianach klimatu oraz wpływie tych zmian na różne aspekty życia i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na kontekst adaptacji i wzmacniania odporności na zmiany klimatu w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej,
 • podniesienie wiedzy o praktycznych aspektach stosowania i wdrażania małej retencji i ochrony bioróżnorodności jako działań adaptacyjnych do zmian klimatu,
 • przygotowanie osób/liderów, którzy w swoich środowiskach będą prowadzili działania edukacyjne i informacyjne i mobilizowały społeczności lokalne do podejmowania działań adaptacyjnych lub wykorzystają przekazaną wiedzę i materiały w działaniach zawodowych.
Szkolenia skierowane są do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, liderów lokalnych, rolników, doradców rolnych, przedstawicieli szkół, uczelni oraz osób zainteresowanych tą tematyką.

Na terenie województwa wielkopolskiego zaplanowano 2 zjazdy szkoleniowe trwające 2,5 dnia.

I zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 10 – 12 maja 2018 r., na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Zakwaterowanie na I szkoleniu zostanie zapewnione w Hotelu Wielspin ( ul. Wysoka 8) w Puszczykowie na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. II zjazd szkoleniowy zaplanowano na 14-16 czerwca 2018 r.

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 76 86 294 30, 600 276 829.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30 kwietnia 2018 r. O wyniku rekrutacji poinformujemy drogą mailową lub telefoniczną.

Szkolenie jest częścią projektu "Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności", współfinansowanego ze środków POIiŚ.

Prosimy o rozpropagowanie niniejszej informacji o szkoleniu wśród potencjalnie zainteresowanych osób z terenu woj. wielkopolskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenie na szkolenie

Do pobrania

Zaproszenie na cykl szkoleniowy Wielkopolska

Do pobrania

Fotorelacja ze szkolenia Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności.

W dniach 5 - 7.04.2018r. w Chocianowie odbyło się II szkolenie "Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności", finansowane z POIiŚ w ramach projektu "Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i bioróżnorodność".

Relacja ze szkolenia Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności.

W dniach 15 - 17.02.2018r. w Dolinie Baryczy odbyło się szkolenie "Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności", finansowane z POIiŚ w ramach projektu "Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i bioróżnorodność". Uczestnicy szczególnie cenili sobie wyjazd terenowy i możliwość obserwacji dobrych praktyk adaptacyjnych w terenie, ważne były także ćwiczenia i warsztaty animujące do podejmowania działań
edukacyjno-informacyjnych w społecznościach lokalnych. Na zadanie domowe uczestnicy szkolenia, przed kolejnym zjazdem szkoleniowym, mają przygotować diagnozę działań adaptacyjnych, które mogą zostać podjęte w ich lokalnym środowisku. Podczas objazdu uczestnicy odwiedzili m.in.: Rudę Sułowską, Olszyny Niezgodzkie, Jamnik, Osiek, Turzany, Dolinę Łachy, Staw w Niezgodzie.

Materiały do pobrania z I szkolenia:

Zmiany klimatu-prognozy i konsekwencje w skali globalnej i krajowej

Do pobrania

Retencja sposób na susze i powodzie w warunkach zmieniającego się klimatu

Do pobrania

Pozwolenia wodno - prawne w Nowym prawie wodnym

Do pobrania

Zaproszenie na szkolenie Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności

szkolenia

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do wzięcia udziału w nowym cyklu szkoleniowym pn. „Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”.

Szkolenia mają na celu:
 • podniesienie wiedzy o przebiegających zmianach klimatu oraz wpływie tych zmian na różne aspekty życia i funkcjonowania środowiska, zwrócenie uwagi na kontekst adaptacji i wzmacniania odporności na zmiany klimatu w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej,
 • podniesienie wiedzy o praktycznych aspektach stosowania i wdrażania małej retencji i ochrony bioróżnorodności na obszarach wiejskich jako działań adaptacyjnych do zmian klimatu,
 • przygotowanie osób/liderów, którzy w swoich środowiskach będą prowadzili działania edukacyjne i informacyjne i mobilizowały społeczności lokalne do podejmowania działań adaptacyjnych lub wykorzystają przekazaną wiedzę i materiały w działaniach zawodowych.
Szkolenia skierowane są do przedstawicieli samorządów , organizacji pozarządowych, liderów lokalnych, rolników, doradców rolnych, przedstawiciele uczelni. Zaplanowano po 2 zjazdy szkoleniowe trwające 2,5 dnia, I grupa szkoleniowa zostanie przygotowania na terenie Dolnego Śląska, kolejna na terenie Wielkopolski, Lubuskiego i Opolszczyzny.

I zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 15-17 luty 2018r. w Dolinie Odry na terenie Dolnego Śląska. II zjazd szkoleniowy na przełomie marca i kwietnia również na terenie Dolnego Śląska.

Główna tematyka cyklu szkoleniowego:
 1. Zmiany klimatu poziom globalny, krajowy, regionalny i lokalny, presja zmian klimatu na środowisko, ekonomię i sprawy społeczne,
 2. Przegląd dokumentów źródłowych poziom krajowy, regionalny i lokalny – jak i gdzie wprowadzać zmiany do dokumentów planistycznych ?
 3. Adaptacja do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności – teoria i praktyka,
 4. Zmiany w organizacji systemu gospodarowania wodami ( wody polskie),
 5. Objazd terenowy – dobre praktyki adaptacji poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności w terenie,
 6. Działania adaptacyjne w gminach poprzez małą retencję oraz zachowanie bioróżnorodności, zalecenia dla decydentów i społeczności lokalnych, plany adaptacji do zmian klimatu,
 7. Wymiana i zebranie dobrych praktyk dot. adaptacji do zmian klimatu
 8. Kampanie i akcje informacyjne i edukacyjne kierowane do społeczności
 9. Planowanie działań informacyjno – edukacyjnych na poziomie lokalnym w zakresie tematyki szkolenia
 10. Źródła finansowania inicjatyw retencyjnych i na rzecz ochrony bioróżnorodności.
Uczestnicy będą mogli korzystać z szerokich materiałów edukacyjnych, informacyjnych przygotowanych w ramach projektu.
Więcej o projekcie na www.malartencja.pl, www.zielonaakcja.pl.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 5 lutego 2018.
Pytania dotyczące projektu można kierować na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pobierz plik

Zaproszenie na szkolenie 

POBIERZ
Pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy (PDF)

POBIERZ
Pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy (DOC)

POBIERZ

Za nami 2 warsztaty w zakresie działań adaptacyjnych do zmian klimatu w Gminie Dobroszyce.

W dniach 31.08.2016 i 8.09.2016 odbyły się warsztaty w zakresie działań adaptacyjnych do zmian klimatu dla Miasta Kowary. Pierwszy warsztat miał na celu identyfikację problemów z zakresu gospodarowania wodą, prezentację lokalnej diagnozy potencjału wodno-retencyjnego gminy w aspekcie zmian klimatycznych oraz określenie możliwych rozwiązań adaptacyjnych do zastosowania na poziomie gminy przy uwzględnieniu możliwości finansowania, zaangażowania i współpracy społeczności lokalnej. Drugi miał na celu opracowanie rekomendacji do planów rozwojowych Gminy. Warsztaty były realizowane w ramach projektu pn „Wzmacnianie udziału społeczności lokalnych w działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu” finansowanego ze środków MRPiPS w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

wrzesień 2016

Pierwszy warsztat miał na celu identyfikację problemów z zakresu gospodarowania wodą, prezentację lokalnej diagnozy potencjału wodno-retencyjnego gminy w aspekcie zmian klimatycznych oraz określenie możliwych rozwiązań adaptacyjnych do zastosowania na poziomie gminy przy uwzględnieniu możliwości finansowania, zaangażowania i współpracy społeczności lokalnej. Drugi miał na celu opracowanie rekomendacji do planów rozwojowych Gminy. Warsztaty były realizowane w ramach projektu pn „Wzmacnianie udziału społeczności lokalnych w działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu” finansowanego ze środków MRPiPS w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Materiały pokonferencyjne "Alternatywne sposoby gospodarowania wodą zgodnie z wymogami środowiska"

1. Realizacja projektu Mała Retencja - Duża Sprawa - kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich
POBIERZ
2. Współpraca partnerska wspierająca działania rolników i środowisk wiejskich na rzecz ochrony zasobów wodnych i krajobrazu wsi
POBIERZ
3. Rola zadrzewień dla ochrony zasobów wodnych na obszarach rolniczych w aspekcie zmian klimatycznych
POBIERZ
4. Dobre praktyki lokalnego wdrażania%20 przedsięwzięć małej retencji
POBIERZ
5. Mała retencja realizowana przez Lasy Państwowe – koncepcja zadań i prowadzenia inwestycji w obszarach niezalesionych
POBIERZ
6. Mała retencja na obszarach wiejskich możliwe działania w skali lokalnej podejmowane przez społeczności wiejskie i samorządy
POBIERZ
7. Finansowanie oddalonych działań w ochronie gospodarki wodnej obszarów wiejskich w Polsce
POBIERZ
Sprawozdanie pokonferencyjne
POBIERZ

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt "Mała Retencja - Duża Sprawa

Retencja - Duża Sprawa
Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt "Mała Retencja - Duża Sprawa - kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich", realizowanej w formie spotkania partnerów projektu p.n. „Alternatywne sposoby gospodarowania wodą zgodnie z wymogami środowiska, która odbędzie się w dniu 22.06.2015r., w sali konferencyjnej EkoCentrum, ul. Św. Wincentego 25A, we Wrocławiu.
Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń wśród partnerów projektu oraz przedstawicieli różnych środowisk odpowiedzialnych za gospodarowanie wodą.

Szczegółowe informacje znajdują się z zaproszeniu, w załączniku.

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt
POBIERZ

Debata "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści"

W województwie zachodniopomorskim odbyła się debata "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści" podjęto dyskusję na temat sposobów praktycznego wspierania działań z zakresu małej retencji na obszarach wiejskich. Głos zabrali naukowcy, samorządowcy, członkowie organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy wsi. Debata składała z 2 części, w pierwszej uczestnicy wysłuchali wykładów wprowadzających, dotyczących roli i znaczenia małej retencji nie tylko dla środowiska naturalnego, ale i jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Przedstawiono również przykłady zrealizowanych już dobrych praktyk małej retencji na terenie W drugiej części debaty zorganizowano 3 panele dyskusyjne związane m.in. z polityką względem małej retencji. Po zaangażowanych dyskusjach przedstawiciele każdej z grup zaprezentowali swoje propozycje rozwiązań, które stanowiły podsumowanie debaty. Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo w debacie. Zapisy z debaty zostaną przekazane instytucjom zajmującym się gospodarowaniem wodą w wymienionym województwie.

Rekomendacje zachodniopomorskie
POBIERZ

Debata "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści"

Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja w ramach współpracy zaprasza do przeprowadzenia w gminie debaty "Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści". Odbiorcami debaty mogą być mieszkańcy miejscowości, urzędnicy z zakresu ochrony i gospodarowania wodą na obszarach wiejskich oraz ekolodzy.
Organizatorzy jak i uczestnicy zyskają możliwość dyskusji i wymiany poglądów dotyczących gospodarki wodnej i retencjonowania wód, podejmą dyskusję nad zwiększeniem zdolności retencyjnych terenów rolniczych, a także ochroną walorów przyrodniczych i krajobrazowych lokalnego środowiska.

Zaproszenie na debatę gminną
POBIERZ

Debata "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści"

W województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i lubuskim odbyły się debaty "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści" podjęło dyskusję na temat sposobów praktycznego wspierania działań z zakresu małej retencji na obszarach wiejskich. Głos zabrali naukowcy, samorządowcy, członkowie organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy wsi. Debata składała z 2 części, w pierwszej uczestnicy wysłuchali wykładów wprowadzających, dotyczących roli i znaczenia małej retencji nie tylko dla środowiska naturalnego, ale i jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Przedstawiono również przykłady zrealizowanych już dobrych praktyk małej retencji na terenie W drugiej części debaty zorganizowano 3 panele dyskusyjne związane m.in. z polityką względem małej retencji. Po zaangażowanych dyskusjach przedstawiciele każdej z grup zaprezentowali swoje propozycje rozwiązań, które stanowiły podsumowanie debaty. Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo w debacie. Zapisy z debaty zostaną przekazane instytucjom zajmującym się gospodarowaniem wodą w wyżej wymienionych województwach.

Rekomendacje mazowieckie
POBIERZ
Rekomendacje kujawsko-pomorskie
POBIERZ
Rekomendacje wielkopolskie
POBIERZ
Rekomendacje lubuskie
POBIERZ

maj 2016

W dniach 23-24.04.2016 w Hotelu Chata Karczowiska odbył się warsztat szkoleniowy pn. „Lokalne działania adaptacyjne w gminie w aspekcie gospodarowania zasobami wodnymi, małą retencją i zachowaniem bioróżnorodności”. W warsztacie wzięli udział przedstawiciele samorządów (pracownicy wydziałów ochrony środowiska, decydenci, radni), lokalnych organizacji, sołtysi, Rady Sołeckie,  zainteresowani  podejmowaniem aktywności w tym zakresie. 

Podczas warsztatów poruszono tematykę:
- zmiany klimatyczne: tendencje, środowiskowe skutki w skali globalnej, regionalnej, lokalnej, proces adaptacji do zmian klimatu i jego oddziaływanie na środowisko;
- racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi: zasoby wodne w Polsce, na Dolnym Śląsku, racjonalna gospodarka wodna, niedobory wody- susze, zjawiska ekstremalne- powodzie, nawalne opady, systemy monitoringu suszy, ostrzegania hydrologicznego i meteorologicznego;
- mała retencja i zachowanie bioróżnorodności – działania wspierające racjonalne gospodarowanie wodą, poprawa warunków retencyjnych w ujęciu regionalnymi lokalnym – jakie działania można podejmować w gminie /obszary rolnicze i zabudowane/, przykłady dobrych praktyk;
- włączanie działań adaptacyjnych do lokalnych polityk publicznych /strategie rozwoju gmin, programy ochrony środowiska, plany zagospodarowania przestrzennego/;
- włączanie społeczności lokalnych do działań retencyjnych: oczka wodne, stawy, miejsca podmokłe, zbiorniki przeciwpożarowe, zadrzewienia, melioracje podstawowe.

Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" wspólnie z partnerem Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w konferencji realizowanej w formie debaty p.n. „Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści”, która odbędzie się w dniu 14.04.2014r. w Modliszewicach. Spotkanie ma na celu dyskusję przedstawicieli różnych środowisk nad możliwościami praktycznego wdrażania działań z zakresu małej retencji. Szczegóły w zakładce szkolenia.

Zaproszenie na debatę
POBIERZ

Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści

W dniu 14.04.2014r. w Modliszewicach 47 uczestników debaty "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści" podjęło dyskusję na temat sposobów praktycznego wspierania działań z zakresu małej retencji na obszarach wiejskich. Głos zabrali naukowcy, samorządowcy, członkowie organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy wsi. Debata składała z 2 części, w pierwszej uczestnicy wysłuchali 6 wykładów wprowadzających, dotyczących roli i znaczenia małej retencji nie tylko dla środowiska naturalnego, ale i jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Przedstawiono również przykłady zrealizowanych już dobrych praktyk małej retencji na terenie województwa świętokrzyskiego oraz przedstawiono zapisy nt. małej retencji w różnych dokumentach planistycznych. W drugiej części debaty zorganizowano 3 panele dyskusyjne związane m.in. z polityką względem małej retencji. Po zaangażowanych dyskusjach przedstawiciele każdej z grup zaprezentowali swoje propozycje rozwiązań, które stanowiły podsumowanie debaty. Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo w debacie. Zapisy z debaty zostaną przekazane instytucjom zajmującym się gospodarowaniem wodą na Dolnym Śląsku.

Rekomendacje świętokrzyskie
POBIERZ

Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" wspólnie z partnerem Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w konferencji realizowanej w formie debaty p.n. „Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści”, która odbędzie się w dniu 25.04.2014r. w Gliśnie. Spotkanie ma na celu dyskusję przedstawicieli różnych środowisk nad możliwościami praktycznego wdrażania działań z zakresu małej retencji. Szczegóły w zakładce szkolenia.

Zaproszenie na debatę
POBIERZ

Debata "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści"

W dniu 13.02.2014r. we Wrocławiu 63 uczestników debaty "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści" podjęło dyskusję na temat sposobów praktycznego wspierania działań z zakresu małej retencji na obszarach wiejskich. Głos zabrali naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego, samorządowcy, członkowie organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy wsi. Debata składała z 2 części, w pierwszej uczestnicy wysłuchali 6 wykładów wprowadzających, dotyczących roli i znaczenia małej retencji nie tylko dla środowiska naturalnego, ale i jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Przedstawiono również przykłady zrealizowanych już dobrych praktyk małej retencji na terenie Dolnego Śląska oraz przedstawiono zapisy nt. małej retencji w różnych dokumentach planistycznych. W drugiej części debaty zorganizowano 4 panele dyskusyjne związane m.in. z polityką względem małej retencji. Po zaangażowanych dyskusjach przedstawiciele każdej z grup zaprezentowali swoje propozycje rozwiązań, które stanowiły podsumowanie debaty. Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo w debacie. Zapisy z debaty zostaną przekazane instytucjom zajmującym się gospodarowaniem wodą na Dolnym Śląsku.

Wnioski z debaty Mała retencja Wrocław
POBIERZ
Mała retencja w aspekcie programowania przyszłych funduszy UE na lata 2014-2020
POBIERZ
Rola małej retencji w obszarach wiejskich
POBIERZ
Mała retencja w RPO
POBIERZ
FEZA o projekcie
POBIERZ
FEZA Mała Retencja Dobre Praktyki
POBIERZ
Wojewódzki program małej retencji
POBIERZ

Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" wspólnie z partnerem Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w konferencji realizowanej w formie debaty p.n. „Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści”, która odbędzie się w dniu 13.02.2014r. we Wrocławiu. Spotkanie ma na celu dyskusję przedstawicieli różnych środowisk nad możliwościami praktycznego wdrażania działań z zakresu małej retencji. Szczegóły w zakładce szkolenia.

Zaproszenie na debatę Wrocław
POBIERZ

Podsumowanie szkolenia w Łące Prudnickej

W dniach 10-12 października 2013 roku w woj. opolskim odbyło się szkolenie w ramach projektu „Mała retencja - Duża sprawa - kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich”. W spotkaniu wzięły udział 24 osoby z różnych środowisk zawodowych: pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalni liderzy. Program szkolenia obejmował rolę i znacznie małej retencji na terenach rolniczych, dobre praktyki lokalnych przedsięwzięć, uwarunkowania formalno-prawne, źródła finansowania oraz aktywizację społeczności lokalnych przy wdrażaniu małej retencji. Wszystkim uczestnikom szkolenia pragniemy podziękować za udział w wykładach i warsztatach, a także za wszelkie przekazane nam uwagi i spostrzeżenia.

Podsumowanie szkolenia w Prusimie.

W dniach 3-5 października 2013 roku w woj. wielkopolskim odbyło się szkolenie w ramach projektu „Mała retencja - Duża sprawa - kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich”. W spotkaniu wzięło udział 14 uczestników - pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Program szkolenia obejmował rolę i znacznie małej retencji na terenach rolniczych, dobre praktyki lokalnych przedsięwzięć, uwarunkowania formalno-prawne, źródła finansowania oraz aktywizację społeczności lokalnych przy wdrażaniu małej retencji. Wszystkim uczestnikom szkolenia pragniemy podziękować za udział w wykładach i warsztatach, a także za wszelkie przekazane nam uwagi i spostrzeżenia.

Program szkolenia dla doradców małej retencji na obszarach wiejskich

W załączniku szczegółowy program szkolenia.

Program Szkolenia
POBIERZ

Szkolenie przygotowujące doradców małej retencji na obszarach wiejskich

SZKOLENIE 1Zapraszamy na szkolenie przygotowujące doradców małej retencji na obszarach wiejskich. Zaproszenie skierowane jest do: pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego, instytucji zajmujących się gospodarowaniem wodą, przedstawicieli organizacji ekologicznych i lokalnych stowarzyszeń. Szkolenie to przygotowuje do promowania i planowania prostych przedsięwzięć małej retencji na obszarach wiejskich, zachęcania społeczności lokalnych do współpracy przy ich wdrażaniu, oddziaływania na zmiany w lokalnych i regionalnych politykach ochrony środowiska.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty dojazdu na szkolenie pokrywa uczestnik szkolenia. Szkolenie jest współfinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonej karty uczestnictwa i wysłanie mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
O kwalifikacji do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Projekt nie ogranicza liczby osób uczestniczących w szkoleniu z jednej instytucji. Niemniej ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Biuro Projektu zastrzega sobie prawo do weryfikacji liczby osób z jednego podmiotu. Udział w szkoleniu będzie każdorazowo potwierdzany telefonicznie i e-mailowo przez organizatora. Osoby, których uczestnictwo nie zostanie przez organizatora potwierdzone, jest jednoznaczne z niezakwalifikowaniem na szkolenie w danym terminie.
Szegóły w załącznikach poniżej.

Karta zgłoszenia
POBIERZ
Zaproszenie na szkolenie
POBIERZ

Szkolenie doradców małej retencji

SZKOLENIE 1Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane organizacje i instytucje, a także indywidualne osoby do uczestnictwa w projekcie "Mała Retencja - Duża Sprawa". W ramach projektu można wziąć udział w atrakcyjnych, bezpłatnych szkoleniach z zakresu ochrony i gospodarowania wodą na obszarach wiejskich.

Szkolenie doradców małej retencji
POBIERZ