Publikacje

Plakat "Mała retencja łagodzi zmiany klimatu"

Pobierz plik
Plakat Mała retencja
POBIERZ

Plakat informacyjny

Pobierz plik
Plakat informacyjny
POBIERZ

Broszura retencyjna

Pobierz plik
Broszura retencyjna
POBIERZ

Broszura retencyjna 2

Pobierz plik
Broszura retencyjna
POBIERZ

Plakat propagujący retencjonowanie wody

Pobierz plik
Plakat z Polem
POBIERZ

Zarządzanie ryzykiem powodziowym

Pobierz plik
Prezentacja: ograniczanie skutków powodzi
POBIERZ
Pobierz plik:
Prezentacja1_waw_centr.pdf
Pobierz plik:
Prezentacja2_wawa_centr.pdf
Pobierz plik
Prezentacja3_wawa_centr.pdf

Wytyczne do realizacji obiektów małej retencji w górach

Pobierz plik
Wytyczne
POBIERZ

Prezentacje inwestycji w ramach projektu małej retencji górskiej

Pobierz plik
Inwestycje w projekcie retencji górskiej cz. I
Pobierz plik:
Inwestycje w projekcie retencji górskiej cz. II
POBIERZ

Wytyczne do realizacji małej retencji na nizinach

Pobierz plik:
Wytyczne do realizacji małej retencji na nizinach
POBIERZ

Mała Retencja w Lasach Elementem Kształtowania i Odnowy Zasobów Wodnych

Pobierz plik:
W. Mioduszewski Mała Retencja w Lasach
POBIERZ

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej

Pobierz plik:
Kodeks dobrej praktyki rolniczej
POBIERZ