Platforma Edukacyjna

E-learning

Wpływ zmian klimatu na bioróżnorodność, siedliska i gatunki podlegające zmianom klimatu
POBIERZ
Retencja, sposób na susze i powodzie w warunkach zmieniającego się klimatu
POBIERZ
Jak dbać o lokalne oczka wodne, małe cieki, miejsca podmokłe w warunkach zmieniającego się klimatu
POBIERZ
Znaczenie zadrzewień, miedz, pasów roślinności w adaptacji do zmian klimatu
POBIERZ
Zielona i niebieska infrastruktura na terenach zabudowanych
POBIERZ
Dobre praktyki działań z zakresu lokalnej ochrony bioróżnorodności i małej retencji służące adaptacji do zmian klimatu
POBIERZ
Zasady tworzenia lokalnego planu adaptacji do zmian klimatu dla gminy
POBIERZ
Adaptacja do zmian klimatu poprzez przywracanie bioróżnorodnych siedlisk
POBIERZ

Scenariusze małej retencji - materiały edukacyjne dla szkół do zajęć w terenie

Pobierz plik:
Awifauna zbiorników wodnych
POBIERZ
Pobierz plik:
Badanie czystości wody
POBIERZ
Pobierz plik:
Ekosystem małych zbiorników retencyjnych
POBIERZ
Pobierz plik:
Flora i fauna zbiorników wodnych
POBIERZ
Pobierz plik:
Hydrobiologicznie aspekty funkcjonowania zbiorników retencyjnych
POBIERZ
Pobierz plik:
Sukcesja małych zbiorników wodnych
POBIERZ
Pobierz plik:
Wpływ zanieczyszczeń i otoczenia na jakosć małej retencji
POBIERZ
Pobierz plik:
Zabawy i doświadczenia z wodą
POBIERZ

Jak tworzyć warunki do małej retencji na obszarach wiejskich

Pobierz plik:
Broszura - Mała Retencja
POBIERZ

Dobre praktyki - ciekawe przykłady ekologicznego gospodarowania wodą na terenach wiejskich

Praktyki przygotowane są w formie pogłębionych opisów, dotyczących procesów, działań, inicjatyw, mających wartość dobrego pomysłu i mogących stanowić inspirację dla osób chcących chronić lub odtwarzać zasoby przyrodnicze na obszarach wiejskich.
Pobierz plik:
Bóbr
POBIERZ
Pobierz plik:
Małe zbiorniki
POBIERZ
Pobierz plik:
Odtwarzanie bagien
POBIERZ
Pobierz plik:
Ochrona mokradeł
POBIERZ
Pobierz plik:
Kałuża
POBIERZ
Pobierz plik:
Torfowisko
POBIERZ
Pobierz plik:
Po co nam mokradła?
POBIERZ
Pobierz plik:
Jak zachować ptaki terenów rolniczych
POBIERZ
Pobierz plik:
Polskie rolnictwo przyjazne przyrodzie
POBIERZ
Pobierz plik:
Program rolnośrodowiskowy
POBIERZ
Pobierz plik:
Ochrona zasobów wodnych
POBIERZ
Pobierz plik:
Ochrona zasobów wodnych i różnorodności mokradeł
POBIERZ

Lekcja 10. Mała retencja w praktyce, Mobilizowanie i aktywizowanie społeczności lokalnych wokół przedsięwzięć małej retencji

Spis treści:
1. Cele lekcji
2. Aktywność mieszkańców – potrzeba czy problem dla społeczności lokalnych
3. Jak tworzyć warunki do współdziałania lokalnego?
4. Dobre praktyki aktywizowania społeczności lokalnych wokół przedsięwzięć małej retencji
5. Podsumowanie

Lekcja 10
POBIERZ

Lekcja 9. Historia retencjonowania wód

Spis treści:
1. Cele lekcji
2. Wprowadzenie
3. Znaczenie terenów podmokłych w cyklu hydrologicznym
4. Zmiany stosunków wodnych na terenach Polski spowodowanie osiedleniem się Słowian
5. Mała retencja jako narzędzie odtworzenia dawnych stosunków wodnych
6. Podsumowanie

Lekcja 9
POBIERZ

Lekcja 8. Retencja wody w glebie.

Spis treści:
1. Cele lekcji
2. Wprowadzenie
3. Rola i znaczenie retencji glebowej
4. Zabiegi zwiększające pojemność wodną gleby.
5. Przykłady zabiegów poprawiających stosunki wodne gleby.
6. Ćwiczenia do materiałów.
7. Informacje zwrotne do ćwiczeń.
8. Podsumowanie

Lekcja 8
POBIERZ

Mała retencja na obszarach wiejskich

Spis treści.
Wprowadzenie
1. Realizacja programu małej retencji w Polsce
2. Formy i metody małej retencji
3. Nietechniczne formy małej retencji
4. Techniczne formy małej retencji
5. Zbiór wody (water harvesting)
6. Działania z zakresu małej retencji
7. Dobre przykłady małej retencji - jak robią to najlepsi
8. Przykłady małej retencji - przemyśl to!
9. Mała retencja w aktach prawnych i dokumentach strategicznych
10. Podsumowanie

Mała Retencja
POBIERZ

Lekcja 7. Mała retencja w praktyce, w aktach prawnych i dokumentach strategicznych.

Spis treści.
1. Cele lekcji.
2. Wprowadzenie.
3. Poziom międzynarodowy.
   3.1. Konwencje.
   3.2. Dyrektywy.
4. Poziom krajowy.
   4.1. Akty prawne.
   4.2. Dokumenty strategiczne.
5. Poziom województwa.
   5.1. Kodeks dobrej praktyki rolniczej
   5.2. Podsumowanie.
   5.3. Pytania.
   5.4. Odpowiedzi.

Lekcja 7
POBIERZ

Lekcja 6. Mała retencja w praktyce, czyli co możesz zrobić i skąd wziąć na to fundusze?

Spis treści.
1. Cele lekcji.
2. Wprowadzenie.
3. Przykłady wspierania małej retencji – podejście „bierne”.
4. Przykłady wspierania małej retencji – podejście „czynne”.
5. Źródła finansowania.
6. Podsumowanie.
7. Ćwiczenia do materiału.
8. Informacje zwrotne do ćwiczeń.

Lekcja 6
POBIERZ

Lekcja 5. Retencja wodna poprzez zadrzewienia.

Spis treści.
1. Cele lekcji.
2. Wprowadzenie.
3. Rola zadrzewień w magazynowaniu wody.
4. Projektowanie i wykonywanie zadrzewień.
5. Dobre przykłady zadrzewień.
6. Podsumowanie.
7. Ćwiczenia do materiału.
8. Informacje zwrotne do ćwiczeń.

Lekcja 5
POBIERZ

Lekcja 4. Retencja na mokradłach.

Spis treści.
1. Cele lekcji.
2. Wprowadzenie.
3. Mokradła i ich rola w przyrodzie.
4. Retencja na mokradłach.
5. Przywracanie mokradłom zdolności retencyjnych na przykładzie RDLP w Poznaniu.
6. Komentarz.
7. Ćwiczenia do materiału.
8. Informacje zwrotne do ćwiczeń.
9. Podsumowanie.

Lekcja 4
POBIERZ

Lekcja 3. Rola małej retencji w odniesieniu do aspektów przyrodniczych.

Spis treści.
1. Cele lekcji.
2. Wprowadzenie.
3. Mała retencja w odniesieniu do aspektów przyrodniczych.
4. Mała retencja wodna na przykładzie Nadleśnictwa Goleniów.
5. Komentarz.
6. ćwiczenia do materiału.
7. Informacje zwrotne do świczeń.
8. Podsumowanie.

Lekcja 3
POBIERZ

Lekcja 2. Retencja wodna i jej znaczenie Cz.2 .

Spis treści.
1. Cele lekcji.
2. Podstawowe formy retencji.
3. Pozytywne skutki retencjonowania wody.
4. Cwiczenia do materiału.
5. Informacje zwrotne do ćwiczeń.
6. Podsumowanie.

Lekcja 2
POBIERZ

Lekcja 1. Retencja wodna i jej znaczenie.

Spis treści.
1. Cele lekcji.
2. Co nazywamy retencją wodną?
3. Od czego zależy mała retencja wodna?
4. Cele małej retencji.

Lekcja 1
POBIERZ