Szkolenia

Zapraszamy do udziału w cyklu szkoleniowym w Wielkopolsce pn. „Przyroda łagodzi zmiany klimatu"

Szanowni Państwo,

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do udziału w cyklu szkoleniowym pn. „Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”.
Cykl szkoleniowy, ma na celu:
 • podniesienie wiedzy o przebiegających zmianach klimatu oraz wpływie tych zmian na różne aspekty życia i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego, zwrócenie uwagi na kontekst adaptacji i wzmacniania odporności na zmiany klimatu w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej,
 • podniesienie wiedzy o praktycznych aspektach stosowania i wdrażania małej retencji i ochrony bioróżnorodności jako działań adaptacyjnych do zmian klimatu,
 • przygotowanie osób/liderów, którzy w swoich środowiskach będą prowadzili działania edukacyjne i informacyjne i mobilizowały społeczności lokalne do podejmowania działań adaptacyjnych lub wykorzystają przekazaną wiedzę i materiały w działaniach zawodowych.
Szkolenia skierowane są do przedstawicieli samorządów, organizacji pozarządowych, liderów lokalnych, rolników, doradców rolnych, przedstawicieli szkół, uczelni oraz osób zainteresowanych tą tematyką.

Na terenie województwa wielkopolskiego zaplanowano 2 zjazdy szkoleniowe trwające 2,5 dnia.

I zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 10 – 12 maja 2018 r., na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Rogalińskiego Parku Krajobrazowego.
(o dokładnej lokalizacji i zakwaterowaniu poinformujemy osoby, które wezmą udział w szkoleniu). II zjazd szkoleniowy zaplanowano na 14-16 czerwca 2018 r.

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 76 86 294 30, 600 276 829.

Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym prosimy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 30 kwietnia 2018 r. O wyniku rekrutacji poinformujemy drogą mailową lub telefoniczną.

Szkolenie jest częścią projektu "Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności", współfinansowanego ze środków POIiŚ.

Prosimy o rozpropagowanie niniejszej informacji o szkoleniu wśród potencjalnie zainteresowanych osób z terenu woj. wielkopolskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Zgłoszenie na szkolenie

Do pobrania

Zaproszenie na cykl szkoleniowy Wielkopolska

Do pobrania

Fotorelacja ze szkolenia Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności.

W dniach 5 - 7.04.2018r. w Chocianowie odbyło się II szkolenie "Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności", finansowane z POIiŚ w ramach projektu "Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i bioróżnorodność".

Relacja ze szkolenia Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności.

W dniach 15 - 17.02.2018r. w Dolinie Baryczy odbyło się szkolenie "Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności", finansowane z POIiŚ w ramach projektu "Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych poprzez małą retencję i bioróżnorodność". Uczestnicy szczególnie cenili sobie wyjazd terenowy i możliwość obserwacji dobrych praktyk adaptacyjnych w terenie, ważne były także ćwiczenia i warsztaty animujące do podejmowania działań
edukacyjno-informacyjnych w społecznościach lokalnych. Na zadanie domowe uczestnicy szkolenia, przed kolejnym zjazdem szkoleniowym, mają przygotować diagnozę działań adaptacyjnych, które mogą zostać podjęte w ich lokalnym środowisku. Podczas objazdu uczestnicy odwiedzili m.in.: Rudę Sułowską, Olszyny Niezgodzkie, Jamnik, Osiek, Turzany, Dolinę Łachy, Staw w Niezgodzie.

Materiały do pobrania z I szkolenia:

Zmiany klimatu-prognozy i konsekwencje w skali globalnej i krajowej

Do pobrania

Retencja sposób na susze i powodzie w warunkach zmieniającego się klimatu

Do pobrania

Pozwolenia wodno - prawne w Nowym prawie wodnym

Do pobrania

Zaproszenie na szkolenie Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności

szkolenia

Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” zaprasza do wzięcia udziału w nowym cyklu szkoleniowym pn. „Przyroda łagodzi zmiany klimatu – prowadzenie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności”.

Szkolenia mają na celu:
 • podniesienie wiedzy o przebiegających zmianach klimatu oraz wpływie tych zmian na różne aspekty życia i funkcjonowania środowiska, zwrócenie uwagi na kontekst adaptacji i wzmacniania odporności na zmiany klimatu w skali globalnej, krajowej, regionalnej i lokalnej,
 • podniesienie wiedzy o praktycznych aspektach stosowania i wdrażania małej retencji i ochrony bioróżnorodności na obszarach wiejskich jako działań adaptacyjnych do zmian klimatu,
 • przygotowanie osób/liderów, którzy w swoich środowiskach będą prowadzili działania edukacyjne i informacyjne i mobilizowały społeczności lokalne do podejmowania działań adaptacyjnych lub wykorzystają przekazaną wiedzę i materiały w działaniach zawodowych.
Szkolenia skierowane są do przedstawicieli samorządów , organizacji pozarządowych, liderów lokalnych, rolników, doradców rolnych, przedstawiciele uczelni. Zaplanowano po 2 zjazdy szkoleniowe trwające 2,5 dnia, I grupa szkoleniowa zostanie przygotowania na terenie Dolnego Śląska, kolejna na terenie Wielkopolski, Lubuskiego i Opolszczyzny.

I zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 15-17 luty 2018r. w Dolinie Odry na terenie Dolnego Śląska. II zjazd szkoleniowy na przełomie marca i kwietnia również na terenie Dolnego Śląska.

Główna tematyka cyklu szkoleniowego:
 1. Zmiany klimatu poziom globalny, krajowy, regionalny i lokalny, presja zmian klimatu na środowisko, ekonomię i sprawy społeczne,
 2. Przegląd dokumentów źródłowych poziom krajowy, regionalny i lokalny – jak i gdzie wprowadzać zmiany do dokumentów planistycznych ?
 3. Adaptacja do zmian klimatu poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności – teoria i praktyka,
 4. Zmiany w organizacji systemu gospodarowania wodami ( wody polskie),
 5. Objazd terenowy – dobre praktyki adaptacji poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności w terenie,
 6. Działania adaptacyjne w gminach poprzez małą retencję oraz zachowanie bioróżnorodności, zalecenia dla decydentów i społeczności lokalnych, plany adaptacji do zmian klimatu,
 7. Wymiana i zebranie dobrych praktyk dot. adaptacji do zmian klimatu
 8. Kampanie i akcje informacyjne i edukacyjne kierowane do społeczności
 9. Planowanie działań informacyjno – edukacyjnych na poziomie lokalnym w zakresie tematyki szkolenia
 10. Źródła finansowania inicjatyw retencyjnych i na rzecz ochrony bioróżnorodności.
Uczestnicy będą mogli korzystać z szerokich materiałów edukacyjnych, informacyjnych przygotowanych w ramach projektu.
Więcej o projekcie na www.malartencja.pl, www.zielonaakcja.pl.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 5 lutego 2018.
Pytania dotyczące projektu można kierować na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pobierz plik

Zaproszenie na szkolenie 

POBIERZ
Pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy (PDF)

POBIERZ
Pobierz plik

Formularz zgłoszeniowy (DOC)

POBIERZ

Za nami 2 warsztaty w zakresie działań adaptacyjnych do zmian klimatu w Gminie Dobroszyce.

W dniach 31.08.2016 i 8.09.2016 odbyły się warsztaty w zakresie działań adaptacyjnych do zmian klimatu dla Miasta Kowary. Pierwszy warsztat miał na celu identyfikację problemów z zakresu gospodarowania wodą, prezentację lokalnej diagnozy potencjału wodno-retencyjnego gminy w aspekcie zmian klimatycznych oraz określenie możliwych rozwiązań adaptacyjnych do zastosowania na poziomie gminy przy uwzględnieniu możliwości finansowania, zaangażowania i współpracy społeczności lokalnej. Drugi miał na celu opracowanie rekomendacji do planów rozwojowych Gminy. Warsztaty były realizowane w ramach projektu pn „Wzmacnianie udziału społeczności lokalnych w działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu” finansowanego ze środków MRPiPS w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

wrzesień 2016

Pierwszy warsztat miał na celu identyfikację problemów z zakresu gospodarowania wodą, prezentację lokalnej diagnozy potencjału wodno-retencyjnego gminy w aspekcie zmian klimatycznych oraz określenie możliwych rozwiązań adaptacyjnych do zastosowania na poziomie gminy przy uwzględnieniu możliwości finansowania, zaangażowania i współpracy społeczności lokalnej. Drugi miał na celu opracowanie rekomendacji do planów rozwojowych Gminy. Warsztaty były realizowane w ramach projektu pn „Wzmacnianie udziału społeczności lokalnych w działaniach adaptacyjnych do zmian klimatu” finansowanego ze środków MRPiPS w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Materiały pokonferencyjne "Alternatywne sposoby gospodarowania wodą zgodnie z wymogami środowiska"

1. Realizacja projektu Mała Retencja - Duża Sprawa - kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich
POBIERZ
2. Współpraca partnerska wspierająca działania rolników i środowisk wiejskich na rzecz ochrony zasobów wodnych i krajobrazu wsi
POBIERZ
3. Rola zadrzewień dla ochrony zasobów wodnych na obszarach rolniczych w aspekcie zmian klimatycznych
POBIERZ
4. Dobre praktyki lokalnego wdrażania%20 przedsięwzięć małej retencji
POBIERZ
5. Mała retencja realizowana przez Lasy Państwowe – koncepcja zadań i prowadzenia inwestycji w obszarach niezalesionych
POBIERZ
6. Mała retencja na obszarach wiejskich możliwe działania w skali lokalnej podejmowane przez społeczności wiejskie i samorządy
POBIERZ
7. Finansowanie oddalonych działań w ochronie gospodarki wodnej obszarów wiejskich w Polsce
POBIERZ
Sprawozdanie pokonferencyjne
POBIERZ

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt "Mała Retencja - Duża Sprawa

Retencja - Duża Sprawa
Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt "Mała Retencja - Duża Sprawa - kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich", realizowanej w formie spotkania partnerów projektu p.n. „Alternatywne sposoby gospodarowania wodą zgodnie z wymogami środowiska, która odbędzie się w dniu 22.06.2015r., w sali konferencyjnej EkoCentrum, ul. Św. Wincentego 25A, we Wrocławiu.
Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń wśród partnerów projektu oraz przedstawicieli różnych środowisk odpowiedzialnych za gospodarowanie wodą.

Szczegółowe informacje znajdują się z zaproszeniu, w załączniku.

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt
POBIERZ

Debata "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści"

W województwie zachodniopomorskim odbyła się debata "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści" podjęto dyskusję na temat sposobów praktycznego wspierania działań z zakresu małej retencji na obszarach wiejskich. Głos zabrali naukowcy, samorządowcy, członkowie organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy wsi. Debata składała z 2 części, w pierwszej uczestnicy wysłuchali wykładów wprowadzających, dotyczących roli i znaczenia małej retencji nie tylko dla środowiska naturalnego, ale i jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Przedstawiono również przykłady zrealizowanych już dobrych praktyk małej retencji na terenie W drugiej części debaty zorganizowano 3 panele dyskusyjne związane m.in. z polityką względem małej retencji. Po zaangażowanych dyskusjach przedstawiciele każdej z grup zaprezentowali swoje propozycje rozwiązań, które stanowiły podsumowanie debaty. Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo w debacie. Zapisy z debaty zostaną przekazane instytucjom zajmującym się gospodarowaniem wodą w wymienionym województwie.

Rekomendacje zachodniopomorskie
POBIERZ

Debata "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści"

Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja w ramach współpracy zaprasza do przeprowadzenia w gminie debaty "Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści". Odbiorcami debaty mogą być mieszkańcy miejscowości, urzędnicy z zakresu ochrony i gospodarowania wodą na obszarach wiejskich oraz ekolodzy.
Organizatorzy jak i uczestnicy zyskają możliwość dyskusji i wymiany poglądów dotyczących gospodarki wodnej i retencjonowania wód, podejmą dyskusję nad zwiększeniem zdolności retencyjnych terenów rolniczych, a także ochroną walorów przyrodniczych i krajobrazowych lokalnego środowiska.

Zaproszenie na debatę gminną
POBIERZ

Debata "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści"

W województwach mazowieckim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i lubuskim odbyły się debaty "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści" podjęło dyskusję na temat sposobów praktycznego wspierania działań z zakresu małej retencji na obszarach wiejskich. Głos zabrali naukowcy, samorządowcy, członkowie organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy wsi. Debata składała z 2 części, w pierwszej uczestnicy wysłuchali wykładów wprowadzających, dotyczących roli i znaczenia małej retencji nie tylko dla środowiska naturalnego, ale i jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Przedstawiono również przykłady zrealizowanych już dobrych praktyk małej retencji na terenie W drugiej części debaty zorganizowano 3 panele dyskusyjne związane m.in. z polityką względem małej retencji. Po zaangażowanych dyskusjach przedstawiciele każdej z grup zaprezentowali swoje propozycje rozwiązań, które stanowiły podsumowanie debaty. Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo w debacie. Zapisy z debaty zostaną przekazane instytucjom zajmującym się gospodarowaniem wodą w wyżej wymienionych województwach.

Rekomendacje mazowieckie
POBIERZ
Rekomendacje kujawsko-pomorskie
POBIERZ
Rekomendacje wielkopolskie
POBIERZ
Rekomendacje lubuskie
POBIERZ

maj 2016

W dniach 23-24.04.2016 w Hotelu Chata Karczowiska odbył się warsztat szkoleniowy pn. „Lokalne działania adaptacyjne w gminie w aspekcie gospodarowania zasobami wodnymi, małą retencją i zachowaniem bioróżnorodności”. W warsztacie wzięli udział przedstawiciele samorządów (pracownicy wydziałów ochrony środowiska, decydenci, radni), lokalnych organizacji, sołtysi, Rady Sołeckie,  zainteresowani  podejmowaniem aktywności w tym zakresie. 

Podczas warsztatów poruszono tematykę:
- zmiany klimatyczne: tendencje, środowiskowe skutki w skali globalnej, regionalnej, lokalnej, proces adaptacji do zmian klimatu i jego oddziaływanie na środowisko;
- racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi: zasoby wodne w Polsce, na Dolnym Śląsku, racjonalna gospodarka wodna, niedobory wody- susze, zjawiska ekstremalne- powodzie, nawalne opady, systemy monitoringu suszy, ostrzegania hydrologicznego i meteorologicznego;
- mała retencja i zachowanie bioróżnorodności – działania wspierające racjonalne gospodarowanie wodą, poprawa warunków retencyjnych w ujęciu regionalnymi lokalnym – jakie działania można podejmować w gminie /obszary rolnicze i zabudowane/, przykłady dobrych praktyk;
- włączanie działań adaptacyjnych do lokalnych polityk publicznych /strategie rozwoju gmin, programy ochrony środowiska, plany zagospodarowania przestrzennego/;
- włączanie społeczności lokalnych do działań retencyjnych: oczka wodne, stawy, miejsca podmokłe, zbiorniki przeciwpożarowe, zadrzewienia, melioracje podstawowe.

Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" wspólnie z partnerem Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w konferencji realizowanej w formie debaty p.n. „Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści”, która odbędzie się w dniu 14.04.2014r. w Modliszewicach. Spotkanie ma na celu dyskusję przedstawicieli różnych środowisk nad możliwościami praktycznego wdrażania działań z zakresu małej retencji. Szczegóły w zakładce szkolenia.

Zaproszenie na debatę
POBIERZ

Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści

W dniu 14.04.2014r. w Modliszewicach 47 uczestników debaty "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści" podjęło dyskusję na temat sposobów praktycznego wspierania działań z zakresu małej retencji na obszarach wiejskich. Głos zabrali naukowcy, samorządowcy, członkowie organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy wsi. Debata składała z 2 części, w pierwszej uczestnicy wysłuchali 6 wykładów wprowadzających, dotyczących roli i znaczenia małej retencji nie tylko dla środowiska naturalnego, ale i jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Przedstawiono również przykłady zrealizowanych już dobrych praktyk małej retencji na terenie województwa świętokrzyskiego oraz przedstawiono zapisy nt. małej retencji w różnych dokumentach planistycznych. W drugiej części debaty zorganizowano 3 panele dyskusyjne związane m.in. z polityką względem małej retencji. Po zaangażowanych dyskusjach przedstawiciele każdej z grup zaprezentowali swoje propozycje rozwiązań, które stanowiły podsumowanie debaty. Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo w debacie. Zapisy z debaty zostaną przekazane instytucjom zajmującym się gospodarowaniem wodą na Dolnym Śląsku.

Rekomendacje świętokrzyskie
POBIERZ

Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" wspólnie z partnerem Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w konferencji realizowanej w formie debaty p.n. „Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści”, która odbędzie się w dniu 25.04.2014r. w Gliśnie. Spotkanie ma na celu dyskusję przedstawicieli różnych środowisk nad możliwościami praktycznego wdrażania działań z zakresu małej retencji. Szczegóły w zakładce szkolenia.

Zaproszenie na debatę
POBIERZ

Debata "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści"

W dniu 13.02.2014r. we Wrocławiu 63 uczestników debaty "Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści" podjęło dyskusję na temat sposobów praktycznego wspierania działań z zakresu małej retencji na obszarach wiejskich. Głos zabrali naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego, samorządowcy, członkowie organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy wsi. Debata składała z 2 części, w pierwszej uczestnicy wysłuchali 6 wykładów wprowadzających, dotyczących roli i znaczenia małej retencji nie tylko dla środowiska naturalnego, ale i jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Przedstawiono również przykłady zrealizowanych już dobrych praktyk małej retencji na terenie Dolnego Śląska oraz przedstawiono zapisy nt. małej retencji w różnych dokumentach planistycznych. W drugiej części debaty zorganizowano 4 panele dyskusyjne związane m.in. z polityką względem małej retencji. Po zaangażowanych dyskusjach przedstawiciele każdej z grup zaprezentowali swoje propozycje rozwiązań, które stanowiły podsumowanie debaty. Wszystkim gościom dziękujemy za przybycie i aktywne uczestnictwo w debacie. Zapisy z debaty zostaną przekazane instytucjom zajmującym się gospodarowaniem wodą na Dolnym Śląsku.

Wnioski z debaty Mała retencja Wrocław
POBIERZ
Mała retencja w aspekcie programowania przyszłych funduszy UE na lata 2014-2020
POBIERZ
Rola małej retencji w obszarach wiejskich
POBIERZ
Mała retencja w RPO
POBIERZ
FEZA o projekcie
POBIERZ
FEZA Mała Retencja Dobre Praktyki
POBIERZ
Wojewódzki program małej retencji
POBIERZ

Mała retencja - duży problem, czy duże korzyści

Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" wspólnie z partnerem Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego zaprasza do udziału w konferencji realizowanej w formie debaty p.n. „Mała retencja – duży problem, czy duże korzyści”, która odbędzie się w dniu 13.02.2014r. we Wrocławiu. Spotkanie ma na celu dyskusję przedstawicieli różnych środowisk nad możliwościami praktycznego wdrażania działań z zakresu małej retencji. Szczegóły w zakładce szkolenia.

Zaproszenie na debatę Wrocław
POBIERZ

Podsumowanie szkolenia w Łące Prudnickej

W dniach 10-12 października 2013 roku w woj. opolskim odbyło się szkolenie w ramach projektu „Mała retencja - Duża sprawa - kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich”. W spotkaniu wzięły udział 24 osoby z różnych środowisk zawodowych: pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego, urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalni liderzy. Program szkolenia obejmował rolę i znacznie małej retencji na terenach rolniczych, dobre praktyki lokalnych przedsięwzięć, uwarunkowania formalno-prawne, źródła finansowania oraz aktywizację społeczności lokalnych przy wdrażaniu małej retencji. Wszystkim uczestnikom szkolenia pragniemy podziękować za udział w wykładach i warsztatach, a także za wszelkie przekazane nam uwagi i spostrzeżenia.

Podsumowanie szkolenia w Prusimie.

W dniach 3-5 października 2013 roku w woj. wielkopolskim odbyło się szkolenie w ramach projektu „Mała retencja - Duża sprawa - kampania na rzecz poprawy małej retencji na obszarach wiejskich”. W spotkaniu wzięło udział 14 uczestników - pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Program szkolenia obejmował rolę i znacznie małej retencji na terenach rolniczych, dobre praktyki lokalnych przedsięwzięć, uwarunkowania formalno-prawne, źródła finansowania oraz aktywizację społeczności lokalnych przy wdrażaniu małej retencji. Wszystkim uczestnikom szkolenia pragniemy podziękować za udział w wykładach i warsztatach, a także za wszelkie przekazane nam uwagi i spostrzeżenia.

Program szkolenia dla doradców małej retencji na obszarach wiejskich

W załączniku szczegółowy program szkolenia.

Program Szkolenia
POBIERZ

Szkolenie przygotowujące doradców małej retencji na obszarach wiejskich

SZKOLENIE 1Zapraszamy na szkolenie przygotowujące doradców małej retencji na obszarach wiejskich. Zaproszenie skierowane jest do: pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego, instytucji zajmujących się gospodarowaniem wodą, przedstawicieli organizacji ekologicznych i lokalnych stowarzyszeń. Szkolenie to przygotowuje do promowania i planowania prostych przedsięwzięć małej retencji na obszarach wiejskich, zachęcania społeczności lokalnych do współpracy przy ich wdrażaniu, oddziaływania na zmiany w lokalnych i regionalnych politykach ochrony środowiska.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Koszty dojazdu na szkolenie pokrywa uczestnik szkolenia. Szkolenie jest współfinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie załączonej karty uczestnictwa i wysłanie mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
O kwalifikacji do szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Projekt nie ogranicza liczby osób uczestniczących w szkoleniu z jednej instytucji. Niemniej ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Biuro Projektu zastrzega sobie prawo do weryfikacji liczby osób z jednego podmiotu. Udział w szkoleniu będzie każdorazowo potwierdzany telefonicznie i e-mailowo przez organizatora. Osoby, których uczestnictwo nie zostanie przez organizatora potwierdzone, jest jednoznaczne z niezakwalifikowaniem na szkolenie w danym terminie.
Szegóły w załącznikach poniżej.

Karta zgłoszenia
POBIERZ
Zaproszenie na szkolenie
POBIERZ

Szkolenie doradców małej retencji

SZKOLENIE 1Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane organizacje i instytucje, a także indywidualne osoby do uczestnictwa w projekcie "Mała Retencja - Duża Sprawa". W ramach projektu można wziąć udział w atrakcyjnych, bezpłatnych szkoleniach z zakresu ochrony i gospodarowania wodą na obszarach wiejskich.

Szkolenie doradców małej retencji
POBIERZ